3121

دومین مستند انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی

دومین مستند انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی با عنوان «خادم مردم» امشب از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

این مستند که ساعت 20 امشب از شبکه یک سیما پخش شد به ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی سید ابراهیم رئیسی پرداخته است که در قالب فوق، قابل مشاهده و بارگذاری است.